Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej!

Celem funkcjonowania CAL w Goleniowie jest wzmocnienie społeczności lokalnej (mieszkańców Gminy Goleniów), w tym szczególnie organizacji pozarządowych poprzez:

  • animowanie działań na ich rzecz oraz we współpracy z mieszkańcami i organizacjami,
  • udostępnianie przestrzeni i sprzętu w CAL przy ul. Wojska Polskiego 28 dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych (formalnych i nieformalnych).


Naszym zamiarem jest stworzenie miejsca aktywności otwartego dla wszystkich – osób w różnym wieku (od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe, po seniorów), niezależnie od stopnia sprawności – – oferta Centrum jest w całości bezpłatna.

Wszystkie działania Centrum są prowadzone w dni powszednie w godz. 8.00-20.00 oraz zgodnie z tworzonym kalendarium działań w weekendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane organizacje: