Zaproszenie do udziału w „Kręgach wsparcia”

Stowarzyszenie HORYZONT serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne skierowane do potencjalnych uczestników „Kręgów wsparcia” w ramach podjętych działań podnoszących szansę na bezpieczną przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Goleniów.

Spotkanie odbędzie się 12 października br. (sobota) w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28. Rozpocznie się o godz. 16:00 i trwać będzie do godz. 18:00.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana idea realizowanych aktualnie działań oraz ich dotychczasowi uczestnicy.

Gmina Goleniów wraz ze Stowarzyszeniem HORYZONT są jednymi z ośmiu podmiotów w Polsce, które uczestniczą w pilotażowym projekcie „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego celem jest wdrożenie modelu działania, będącego kompleksową koncepcją wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI) w społeczności lokalnej – miejscu zamieszkania, w którym osoby z NI będą mogły godnie żyć po stracie rodziców (zamiast Domu Pomocy Społecznej).  Odpowiada on wprost na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia.

Wierzymy, że cel ten można osiągnąć poprzez  przygotowanie osoby z niepełnosprawnością i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie  w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję kręgów wsparcia. Wykorzystując sieci powiązań – ludzi i instytucji,  ich prawdziwe zaangażowanie, aktywność obywatelską oraz wypracowanie mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami.

Powiązane organizacje: