Zarządzanie czasem

W imieniu Noble House of Research serdecznie zapraszamy na spotkanie -szkoleniowe, które odbędzie się w CAL 27.05.2022 r. (piątek) o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej. Spotkanie będzie podzielone na 2 części, a pomiędzy nimi czas na rozmowy.

Część 1
Dowiesz się od czego zacząć wyznaczanie celów. Jak wyznaczać cele?
Przy określaniu celów, każdy człowiek kieruje się różnymi motywami. Inne cele będzie miała osoba lubiąca ryzyko w porównaniu z kimś ceniącym bezpieczeństwo. Inne cele będą te osoby stawiały dla rozwoju: zdrowia, kariery czy relacji. Wspólnym mianownikiem będzie sposób planowania.
Poznasz powody, dla których chcesz osiągnąć dany cel. Zobaczysz, że jest to główną motywacją do ich osiągnięcia.
Wspólnie omówimy różne sfery życia, będące fundamentem osiągania celu.Co jest dla Ciebie ważniejsze? Zdrowie? Kariera? Finanse Rodzina? Hobby?
Na koniec tej części wykonasz ćwiczenia:
1) Na tle koła wypiszesz sfery życia istotne dla Ciebie.
2) Uzasadnisz, dlaczego są dla Ciebie ważne.
3) Zaznaczysz, które sfery życia możesz rozwijać niezależnie od miejsca i pory dnia.
==========
Część 2
Dowiesz się jak wytypować wzór w danej sferze życia.
Jeśli chcemy stać się kulturystą to Arnold Schwarzenegger mógłby być wzorcem celu, który chcemy osiągnąć.
Chcąc stać się lepszym rodzicem jaki byłby Twój wzór?
Większość celów, które są dla nas do osiągnięcia, już ktoś osiągnął. Poddając analizie sukcesy i porażki innych dowiesz się jak wytypować najlepszy dla Ciebie wzór.
Wspólnie omówimy jakie są dla nas wzory z różnych sfer życia.
Ćwiczenia, które wykonasz:
1) Podasz po kilka przykładów, na których mógłbyś się wzorować, dla sfer życia ważnych dla Ciebie.
2) Oszacujesz co Twoi „Wzorowi” kandydaci robili dobrze, a co źle.
3) Porównasz swoje i Wzorów działania. Znajdziesz odpowiedź na pytanie, co możesz robić lepiej, a czego unikać?
=========
Szczegółowy PLAN SPOTKANIA:
10.30 – 10.40 – rozpoczęcie i przywitanie uczestników
10.40 – 10.50 – mini wykład część 1
10.50 – 11.05 – dyskusja
11.05 – 11.15 – ćwiczenia do części 1
11.15 – 11.40 – przerwa kawowa i integracja
11.40 – 11.50 – mini wykład część 2
11.50 – 12.05 – dyskusja z publicznością
12.05 – 12.15 – ćwiczenia do części 2
12.15- zakończenie spotkania

Powiązane organizacje: