Bezpieczny senior – bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Dziś w CAL odbyła się pogadanka seniorów z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na początku spotkania zaprezentowano zgromadzonym materiał wideo dotyczący tematyki spotkania. Następnie policjanci omówili z zebranymi podstawowe zasady jakie obowiązują niechronionych uczestników ruchu drogowego. Bardzo dziękujemy za przeprowadzenie spotkania Pani Magdalenie Bieniek – Starszemu Inspektorowi Zespołu ds Nieletnich, Pani Joannie Podbiegło – Starszemu Posterunkowemu Zespołu ds Nieletnich oraz Panu Adamowi Zygmańskiemu – Sierżantowi Sztabowemu.

Powiązane organizacje: