Spotkanie organizacji senioralnych

W czwartek 30 marca 2023 r. odbyło się u nas kolejne spotkanie organizacji senioralnych. Tym razem organizatorem było Stowarzyszenie Seniorów RYTM, które poprowadziła pani Wiesława Pietrukaniec.
Zaproszonymi gośćmi były przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie – panie Iwona Klimowicz i Agnieszka Misztak. Obecni byli także dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie pan Zbigniew Łukaszewski, pracownik Wydziału Edukacji pan Przemysław Joppek, koordynatorzy w CAL pani Julita Macała i pan Łukasz Wójcik, przewodniczący Rady Seniorów pan Janusz Wentruba i przedstawiciele miejscowych Stowarzyszeń : RELAKS, EWA, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Pan Przemysław Joppek omówił sieć współpracy seniorów pomiędzy stroną polską i niemiecką na przykładzie Goleniowa i Greifswaldu, a pan Zbigniew Łukaszewski o wnioskach złożonych w Euroregionie Pomerania dotyczące opieki nad osobami z demencją. Natomiast panie Iwona Klimowicz i Agnieszka Misztak przedstawiły zmianę ustawy o polityce senioralnej i Rad Seniorów, W dalszej części prowadząca spotkanie i zarazem koordynatorka Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów pani Wiesława Pietrukaniec przedstawiła sprawozdanie za rok 2022 dotyczące wolontariatu seniorów. Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkanie organizuje Stowarzyszenie Relaks w czwartek 29 czerwca 2023 o godz.12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie.
Informacja i zdjęcia – Pani Urszula Macul

Powiązane organizacje: