UTW – Spotkanie z liderami kół

W czwartek 20 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie , w miłej atmosferze odbyło się spotkanie z liderami kół działających w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Goleniowie. Inicjatorką i prowadzącą była Prezes Zofia Michalewicz. Przedstawiając członków Zarządu powiedziała kilka słów na temat kompetencji tych osób.

Koła zainteresowań działają od kilku lat – i jak powiedziała Pani Prezes – ich powołanie było i jest najlepszym pomysłem integrującym członków Uniwersytetu. Jest ich ponad 20 , więc każdy słuchacz znajdzie dla siebie to, co go interesuje i do czego ma zdolności.
Jak pracują i mają nadal pracować koła? Na czele stoi LIDER, który nim zarządza, nie Zarząd. Składki wewnątrz koła / na kawę, ciastka/ są ich wewnętrzną sprawą. Jednakże ważne, problematyczne sprawy mają być zgłaszane do Zarządu – Prezes Stowarzyszenia musi o tym wiedzieć.

Powiązane organizacje: