Kooperacja – efektywna i skuteczna

Wczoraj w CAL odbyło się spotkanie inicjujące zawiązanie współpracy międzysektorowej, organizowanej w ramach międzywojewódzkiego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy międzysektorowej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych, między innymi: służb zatrudnienia, policji, edukacji, sądownictwa, organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiązane organizacje: