Punkt szczepień przeciwko COVID-19 w CAL

Od 4 maja 2021 roku, w Centrum Aktywności Lokalnej funkcjonowanie rozpocznie punkt szczepień przeciwko COVID-19 (wejście do punktu od strony ul. Niepodległości). Zarejestrować na szczepienie można się telefonicznie pod numerami telefonów: 91 471 02 95 lub 91 471 02 96 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub przez ogólnodostępne kanały rejestracji, np. Internetowe Konto Pacjenta.

Do nowych punktów szczepień będą kierowani przede wszystkim pacjenci bez przeciwwskazań do szczepień. W momencie zapisywania na szczepienie pacjent otrzyma zalecenia dokładnego zapoznania się z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed udaniem się na szczepienie. Następnie zostanie poinformowany, że w przypadku wątpliwości lub przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej istnieje ryzyko braku kwalifikacji do szczepienia w punkcie szczepień masowych. Dlatego w takich sytuacjach rekomendowane będzie skorzystanie z populacyjnych punktów szczepień.
Pacjenci zostaną poproszeni o wydrukowanie i wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed udaniem się o punktu szczepień (wypełnienie kwestionariusza będzie także możliwe w punktach szczepień masowych).
Ozdrowieńcy mogą się szczepić nie wcześniej niż trzy miesiące od daty pozytywnego testu w kierunku SARS-COV-2.

Powiązane organizacje: