Spotkanie NGO

Wczoraj odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę w CAL, oraz grup nieformalnych, które korzystają z naszej przestrzeni. Podczas spotkania omówiono m.in. sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum. Pracownicy CAL udzieli również zebranym informacji na temat aktualnych konkursów dla NGO, z których mogą skorzystać aby zdobyć dofinansowanie dla swoich pomysłów. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 marca br. o godzinie 17:00.

Powiązane organizacje: