Spotkanie z policjantami

Dziś, wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie, zapoczątkowaliśmy serię spotkań, które mają zwiększyć świadomość osób starszych w zakresie podniesienia stopnia bezpieczeństwa. Podczas spotkania seniorom zaprezentowano spoty służące ukazaniu sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu,  następnie przedstawiciele Policji dyskutowali na ich temat z uczestnikami pogadanki. Na koniec spotkania policjanci wręczyli zebranym „Koperty Życia” czyli karty, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, umożliwia ona służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Tematyka kolejnych spotkań będzie dotyczyć: bezpieczeństwa z obszarach leśnych, praw konsumenta oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powiązane organizacje: