Wizyta z Greifswaldu

Pierwszego kwietnia gościliśmy w CAL wizytę studyjną, z miasta partnerskiego Goleniowa, Greifswaldu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wizyty a lokalnymi urzędnikami. Podczas spotkania poruszona została m.in. tematyka dotycząca: pracy z seniorami i koncepcji wsparcia tej pracy, współpracy ze szkołami i głównymi tematami w działaniach prewencyjnych czy migracji zarobkowych.

Powiązane organizacje: