Powiązane organizacje:

Grupa Nieformalna

Grupa nieformalna to taka, która nie jest nigdzie zarejestrowana i dlatego nie istnieje jako wyodrębniona jednostka. Pomimo faktu, że członkowie grupy nieformalnej mogą czuć się i uważać za grupę, taka organizacja jest z prawnego punktu widzenia luźnym zbiorem osób bez powiązań formalnych.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: