Klubik Mam z Goleniowa

Powiązane organizacje:

Klubik Mam z Goleniowa

To nieformalna grupa zrzeszająca rodziców w naszym mieście i okolicach. Ma charakter grupy wsparcia, łączy i wspiera lokalne środowisko rodzicielskie. Spotkania w ramach Klubiku Mam mają na celu edukację, zwiększanie wiedzy i świadomości rodziców oraz ich wspieranie w procesie wychowywania dzieci. Podczas spotkań będą się odbywały wykłady, warsztaty i spotkania z rodzicami oraz opiekunami dzieci w naszej gminie.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: