Powiązane organizacje:

Stowarzyszenie na rzecz rodziny ŚWIATŁO

Stowarzyszanie na rzecz rodziny „Światło” powstało w październiku 2017 r. z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością. Głównym celem jest niesienie różnorakich form pomocy rodzinom, w których są osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.  W tym zakresie współpracuje z placówkami obejmującymi swoim działaniem takie osoby oraz ze Stowarzyszeniem „Niepokonani”. Aktualnie liczy 22 członków.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: