Powiązane organizacje:

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Działalność Związku opiera się na m.in. integrowaniu środowisk, w tym młodzieży szkolnej na rzecz problematyki obronnej i patriotycznego wychowania, podejmowaniu aktywnych działań (spotkania, prelekcje itp.), przeciwstawiających się wybiórczemu traktowaniu historii państwa i wojska, czynne uczestnictwo w okolicznościowych uroczystościach o charakterze państwowym i patriotycznym organizowanych w gminie.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: