Wielkanocne tradycje i stroiki

W środę 17 kwietnia odbyły się u nas warsztaty wykonywania stroików wielkanocnych. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, Panie: Barbara Nowakowska, Elżbieta Wychowaniec, Agnieszka Zarzycka-Fokt oraz Pan Michał Mazurczak.

Warsztaty wielkanocne

Dziś, w ramach projektu pn. „Wielkanocne zwyczaje” złożonego przez Grupę Nieformalną Krokus w Goleniowskim Funduszu Aktywizacji Seniorów, rozpoczęły się międzypokoleniowe spotkania w formie warsztatów. Udział w nich biorą uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie oraz seniorzy (m.in. z Klubu „Senior +”).