Azymut Samodzielność

Jeśli w Twoim otoczeniu znajdują się osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera. Potrzebujesz wsparcia, porady lub pomocy. Miło nam poinformować, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ w ramach projektu „Azymut – Samodzielność” realizuje wsparcie prawno-socjalne dla rodzin i osób z ASD przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS.

Poradnictwo prawno-socjalne realizowane przez zespół Fundacji SYNAPSIS

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawno-socjalnych w ramach partnerskiego projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Porady są skierowane do:

  • osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • trenerów samodzielności i pozostałej kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy,
  • przedstawicieli gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrażają na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach,
  • przedstawicieli NGO, które będą odpowiadały za prowadzenie mieszkań w gminach.

Porad prawnych oraz obywatelskich w ramach Projektu udzielają konsultanci prawno -socjalni:

Maria Jankowska –

Dyżur telefoniczny pod nr tel. 22 825 86 33 wew.103

w środy w godz. 10.00-14.00

i czwartki w godz. 10.00-12.00

lub mailowo na adres: m.jankowska@synapsis.org.pl

w obszarze: mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego, prawa karnego (np. problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności – np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży), systemów zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia, uprawnień z tytułu orzeczeń o niepełnosprawności, prawa cywilnego w tym ubezwłasnowolnienia, spadkowego, podatkowego (np. ulgi).

Izabella Zielińska –

Dyżur telefoniczny pod nr tel. 695 620 101

we wtorki w godz. 12.00- 14.00

i środy w godz. 12.00 – 15.00

w obszarze: systemów edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia, prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), uprawnień z tytułu orzeczeń o niepełnosprawności, prawa cywilnego, spadkowego, podatkowego (np. ulgi).

W celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z porady w ramach Projektu, prosimy
o podanie konsultantowi hasła „AZYMUT”.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: rops.wzp.pl lub bezpośrednio w biurze projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

(siedziba ROPS -ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 310).

Kontakt:

Ewa Puszkiewicz, epuszkiewicz@wzp.pl, tel. 91 42 53 630;

Iwona Sondej-Pawlak; isondej@wzp.pl, tel. 91 42 53 625

Powiązane organizacje: