Bezpieczna przyszłość

Dziś w CAL odbyło się seminarium dotyczące projektu pn. „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Horyzont oraz Gmina Goleniów.

Model środowiskowego wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) „Bezpieczna przyszłość” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego OzNI w społeczności lokalnej, w której te osoby i ich rodziny będą mogli godnie żyć.
Celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, mieszkaniowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie, a także przygotowanie wsparcia środowiskowego umożliwiającego dalszego funkcjonowania tych osób w swojej społeczności lokalnej.

Powiązane organizacje: