Debata społeczna

Szanowny Państwo, serdecznie zapraszamy, na otwartą debatę społeczną poświęconą podsumowaniu i omówieniu stopnia wykorzystania funkcjonujących usług w naszej gminie, w ramach Programu Usług Społecznych. Debata odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) w sali Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28, od godz. 17:00 do 20:00.

Program:
1. Prezentacja podsumowująca dotychczasowe wykorzystanie funkcjonujących usług.
2. Dyskusja nt. jakości realizowanych usług i ich zakresów.
3. Zebranie uwag i propozycji zmian w Programie Usług Społecznych (anonimowo).
4. Głosowania nad zaproponowanymi zmianami.
5. Podsumowanie debaty.
Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek.
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Łukaszewski

Powiązane organizacje: