Język polski dla Ukraińców

Wczoraj w CAL odbyło się spotkanie organizacyjne na temat kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Zainteresowanie tematem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów z czego się bardzo cieszymy, w spotkaniu wzięła udział około 150 osób.

Uczestnicy spotkania podzielili się na 6 grup językowych (3 początkujące, 2 średniozaawansowane, 1 zaawansowana) następnie w tych grupach razem opracowali zagadnienia, które chcieliby poruszać na zajęciach (np. wizyta w banku, poczcie czy urzędzie).

Cały kurs będzie złożony z 16 zajęć dydaktycznych (podczas lekcji największy nacisk będzie kładziony na naukę mówienia i czytania) które rozpoczną się 2 lipca br. i będą się odbywać we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 21:30. Do zaliczenia kursu z certyfikatem potrzebna jest frekwencja na poziomie minimum 80% obecności na zajęciach.

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne, zapłaci za nie Gmina Goleniów, operatorem programu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama VITAE.

Powiązane organizacje: