Nabór do Goleniowskiej Rady Seniorów

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów na podstawie uchwały Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie powołania Goleniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

W skład Goleniowskiej Rady Seniorów wchodzą:

  • 2 przedstawicieli Seniorów posiadających poparcie co najmniej 30 mieszkańców Gminy, zgłoszone na listach poparcia,
  • 14 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz Seniorów wyznaczonych przez te podmioty, którzy zostali prawidłowo zgłoszeni zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje grupie co najmniej 30 Mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i przedstawicielom podmiotów działających na rzecz Seniorów, legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem tychże podmiotów.

Osoba będąca Seniorem, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Goleniów, może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Rady.

Każda organizacja działająca na rzecz Seniorów, może zgłosić jednego kandydata na Radnego, wybranego na zebraniu wyborczym organizacji.

Wnioski na kandydatów do Rady należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek na kandydata do Goleniowskiej Rady Seniorów”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 stycznia 2019 roku, godzina 15.00. Formularze do zgłaszania kandydatów są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz poniżej.

Osobą do kontaktu jest Pani Mażena Domańska Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, tel. 91 46 98 203.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Goleniowskiej Rady Seniorów w Goleniowie dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Goleniowskiej Rady Seniorów w Goleniowie dla przedstawiciela osób starszych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Goleniowskiej Rady Seniorów w Goleniowie

Powiązane organizacje: