Od pomysłu do projektu, czyli jak przygotować projekt – krok po kroku

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Od pomysłu do projektu, czyli jak przygotować projekt – krok po kroku”, które odbędzie się we wtorek 12 lutego br., w godzinach 15:00 – 20:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie? Od czego zacząć pisać projekt? Czym jest problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów oraz jakie są obecnie konkursy. Te i wiele innych informacji będzie można się dowiedzieć uczestnicząc w szkoleniu.

ZGŁOSZENIA

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie i wybrać odpowiedni termin, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

  • – statut organizacji,
  • – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
  • – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);
  • – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

  • – pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,
  • – e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

FORMULARZE ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516 702 312.

Więcej informacji na temat szkolenia.

Powiązane organizacje: