OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W związku z tym w czwartek, 16 grudnia, w CAL odbyło się spotkanie dla wolontariuszy podczas, którego dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, Pan Zbigniew Łukaszewski podziękował im za ich pasję uśmiech i chęć działania. Przygotowano dla nich słodki poczęstunek oraz upominek.

W spotkaniu brali udział wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, nad którymi opiekę sprawuje Pani Anna Podlewska oraz Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów, którym koordynuje Pani Wiesława Pietrukaniec.

Chcielibyśmy życzyć wszystkim wolontariuszom, aby ich działania przynosiły jak najwięcej uśmiechu i radości!

W załączeniu publikujemy też fraszkę Pana Ryszarda Macula, która została przygotowana specjalnie na tą okazję:

Wolontariusz

Niesie wiarę, optymizm – doradzi,
z interwencją jak trzeba nie zwleka,
wszelką pomoc załatwi, wychodzi,
by nie zgubić drugiego człowieka.

Za ten trud satysfakcja wystarczy,
bez rozgłosu i bez żadnej też sławy,
miły uśmiech osoby już starszej
i o wdzięczność nie mamy obawy.

 

 

Powiązane organizacje: