Spotkanie informacyjno-animacyjne OWES

W środę, 19 lutego, odbyło się u nas spotkanie informacyjno-animacyjne dotyczące systemu wsparcia ze strony Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotyczyło ono przedstawienia nowej perspektywy projektowej na lata 2020 – 2023.

Na spotkaniu obecne były podmioty ekonomii społecznej ukierunkowane na ekonomizację, tworzenie miejsc pracy oraz uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Powiązane organizacje: