Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Regionie Szczecińskim Fundacja Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych KOMES Lokalny Punkt Doradczy w Goleniowie

Powiązane organizacje:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Regionie Szczecińskim Fundacja Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych KOMES Lokalny Punkt Doradczy w Goleniowie

Lokalny Punkt Doradczy w Goleniowie prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES i Aktywa Plus Emilia Kowalska w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zaprasza osoby zainteresowane ekonomią społeczną i przedstawicieli m.in. stowarzyszeń, fundacji na bezpłatne:

  • spotkania animacyjno-integracyjno-edukacyjne aktywizujące i integrujące lokalne społeczności;
  • porady obywatelskie o prawach i obowiązkach obywatela, itp;
  • doradztwo (m.in. w pozyskiwaniu dotacji);
  • szkolenia (np. RODO, źródła finansowania);
  • usługi specjalistyczne (np. księgowe, marketingowe, prawne)

Wsparcie jest bezpłatne, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: