Spotkanie uczestników projektu ImproRivHab

W dniu 03.07.2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy zorganizowało w CAL spotkanie prezentujące założenia projektu, którego jest wiodącym partnerem: „Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących, jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)” (INT 114).

Projekt ten jest współfinansowany w Ramach Programu Współpracy Meklemburgia- Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Zadanie to jest realizowane od 01.01.2019 do 31.12.2021. Projekt realizowany jest wspólnie z niemieckimi stowarzyszeniami, Die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) oraz Helversen´sche Stiftung für Arten- und Biotopschutz. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stanu wód spływających do Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej pod kątem wnoszonego ładunku biogenów, istotnego czynnika eutrofizacji i wynikających z niej niekorzystnych zmian stanu ekologicznego wód regionu, mających wpływ na wiele sfer aktywności gospodarczej społeczności Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Zdjęcia: Marcin Budniak

Powiązane organizacje: