Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Powiązane organizacje:

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Podstawowymi celami TPRIiG jest:

  • dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy, naturalnych
    ich walorów oraz poprawy stanu czystości wody,
  • walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzek, ich mieszkańców i dorzecza,
  • propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży,
  • kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy,
  • działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych
    gatunków fauny i flory w dorzeczu rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: