Warsztaty dla NGO

13 listopada br. w CAL odbyły się warsztaty pn. „Źródła finansowania organizacji pozarządowych” zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim. Uczestnicy spotkania mieli możliwość: poznania dostępnych dla organizacji źródeł finansowania, zaznajomienie się z logiką wypełniania wniosków dotacyjnych, poznania dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej oraz wymiany doświadczeń z innymi organizacjami z lokalnego środowiska. Warsztat poprowadził Pan Michał Głuszyk, animator i doradca kluczowy OWES.

Powiązane organizacje: