Wizyta studyjna „Berlińskim szlakiem usług społecznych”

W ubiegłym tygodniu Julita uczestniczyła w wizycie studyjnej „Berlińskim szlakiem usług społecznych” w której przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji działających w obszarze usług społecznych z regionu szczecińskiego poznali specyfikę działania berlińskich organizacji.
👉 Ragebogenfabrik e.v
👉 Kreative Haus , Städterpartner Stettin e.V.
👉 Weltgewandt. Instytut Interkulturowej Edukacji Politycznej weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung
👉 Polska Rada Społecznej w Berlinie
👉 Heimvolkshochschule am Seddiner See
Specjalnym punktem programymu było spotkanie z Panem Dariusz Pawłoś Ambasador RP w Niemczech , który opowiadał m.in. o sytuacji Polaków w Niemczech oraz współpracy Ambasady z organizacjami pozarzadowymi.
W czasie wolnym uczestnicy mogli zaznać magii przedświątecznej atmosfery na Jarmarku Bożonarodzeniowym 🎅.

Powiązane organizacje: