Warsztaty medialne dla GRS

We wtorek, 6 września 2022 r., w CAL odbyły się warsztaty medialne: Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów „Jak nas widzą, tak nas piszą , czyli wizerunek i komunikacja w kontekście działań rady seniorów i organizacji senioralnych”. Warsztaty w aktywnej formie poprowadził Pan Łukasz Piotr Szeląg, a uczestnikami zajęć byli: Przewodniczący i członkowie Goleniowskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele organizacji senioralnych.

Powiązane organizacje: