ŚWIETLICA DLA SENIORÓW

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach, funkcjonującej w CAL, świetlicy dziennego pobytu dla seniorów, prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób z Chorobami Neurologicznymi „Tulipan” w Goleniowie. Więcej informacji na temat jej funkcjonowania można uzyskać pod numerem telefonu: 519 641 028.

Powiązane organizacje: