Powiązane organizacje:

Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie

Usługa polega na kompleksowym wsparciu środowiskowym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej. Ukierunkowana jest na społeczne włączenie tych osób m.in. poprzez tworzenie wokół nich Kręgów Wsparcia jako rozwiązań trwałych.Obejmuje stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia, także po śmierci jejopiekunów: rodziców lub innych bliskich osób.

Usługa opiera się na pracy z osobą, rodziną, znajomymi, wolontariuszami oraz organizacji działań wspierających, edukacyjnych i integracyjnych.

Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie

Ogólnopolskie Kręgi Wsparcia

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: