Powiązane organizacje:

Stowarzyszenie osób z chorobami neurologicznymi „Tulipan”

Celem działania organizacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w tym seniorów, dzieci i młodzież, a także rodzin tych osób oraz wspieranie osób chorych, w tym w szczególności osób z chorobami neurologicznymi, chorobą Parkinsona, diabetyków.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: