Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie

Powiązane organizacje:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie

W myśl statutu, UTW jest organizacją działającą na terenie miasta Goleniów i opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków – słuchaczy. Jej członkiem może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który złoży pisemną deklarację oraz będzie opłacał roczną składkę. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, np. inwalidzi i renciści. Celem UTW jest m.in.: prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych. Więcej informacji na temat działalności UTW tutaj.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: