Powiązane organizacje:

Związek Inwalidów Wojennych RP

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, jest kontynuatorem praw i tradycji patriotycznych oraz działalności społecznej założonego w 1919 r. Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Związek jest stowarzyszeniem kombatanckim i posiada osobowość prawną. Celem Związku jest m.in.: obrona uprawnień inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz członków ich rodzin, upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach czy utrwalanie historii Związku i pamięci o jego działaczach.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: