Nowe organizacje w CAL

Miło nam ogłosić, iż w Centrum Aktywności Lokalnej swoją siedzibę mają kolejne goleniowskie organizacje pozarządowe: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie oraz Związek Inwalidów Wojennych RP.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie – jest najstarszym i największym związkiem senioralnym w naszym mieście. Obecnie, łącznie z kołem w Mostach związek liczy ponad 480 członków. Jednym z najważniejszych celów działalności związku jest więc przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najstarszych osób naszego miasta.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie – celem tej organizacji jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, między innymi poprzez: działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin czy ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie – w myśl statutu, UTW jest organizacją działającą na terenie miasta Goleniów i opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków – słuchaczy. Jej członkiem może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który złoży pisemną deklarację oraz będzie opłacał roczną składkę. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, np. inwalidzi i renciści. Celem UTW jest m.in.: prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych.

Związek Inwalidów Wojennych RP

Powiązane organizacje: