Warsztaty: Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz aktywnych mieszkańców z Goleniowa i okolic do udziału w bezpłatnym warsztacie pod tytułem:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Warsztat odbędzie się w dniu 13 listopada w godzinach 12.00-15.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ulicy Wojska Polskiego 28 w dużej sali konferencyjno-szkoleniowej.

Szukasz możliwości sfinansowania swojego pomysłu ze źródeł zewnętrznych?
Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności lokalnej i potrzebujesz inspiracji i motywacji?
Interesują Cię procedury w zakresie współpracy z organizacjami jakie obowiązują administrację publiczną?
Jeśli odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca to nasz warsztat jest właśnie dla Ciebie!!!
Podczas warsztatu organizacje zapoznane zostaną również z całą bezpłatną ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i będą mogły omówić z naszym doradcą ramy przyszłej współpracy i wsparcia.
Korzyści związane z uczestnictwem w warsztacie:
• Poznanie dostępnych dla organizacji źródeł finansowania.
• Zaznajomienie się z logiką wypełniania wniosków dotacyjnych.
• Zrozumienie korzyści związanych z zaangażowaniem wolontariuszy i społeczników do lokalnych przedsięwzięć.
• Poznanie dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej.
• Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami z lokalnego środowiska.

Warsztat poprowadzi Michał Głuszyk – animator i doradca kluczowy OWES.

Osoby chętne do udziału w warsztacie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 690 152 061 lub 502 121 517.

Powiązane organizacje: