CAL Goleniów

CAL Goleniów

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Goleniowie powstało z inicjatywy lokalnej społeczności, jako miejsce aktywności otwarte dla wszystkich – osób w różnym wieku (od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe, po seniorów). Budynek CAL jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie

Usługa polega na kompleksowym wsparciu środowiskowym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej. Ukierunkowana jest na społeczne włączenie tych osób m.in. poprzez tworzenie wokół nich Kręgów Wsparcia jako rozwiązań trwałych.Obejmuje stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia, także po śmierci jejopiekunów: rodziców lub innych

Grupa Nieformalna

Grupa nieformalna to taka, która nie jest nigdzie zarejestrowana i dlatego nie istnieje jako wyodrębniona jednostka. Pomimo faktu, że członkowie grupy nieformalnej mogą czuć się i uważać za grupę, taka organizacja jest z prawnego punktu widzenia luźnym zbiorem osób bez powiązań formalnych.

KS Hanza Goleniów

KS Hanza Goleniów

Klub składa się z 2 sekcji: piłka nożnej oraz lekkoatletyki. W części lekkoatletycznej prowadzone jest szkolenie młodych adeptów tej dyscypliny sportu, które regularnie owocuje sukcesami w skali kraju. Sekcja piłkarska to aż 6 grup. Drużyna seniorów występuje w oficjalnych rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim, a pozostałe 5 to drużyny młodzieżowe funkcjonujące w ramach Akademii Piłkarskiej Hanza

Klubik Mam z Goleniowa

Klubik Mam z Goleniowa

To nieformalna grupa zrzeszająca rodziców w naszym mieście i okolicach. Ma charakter grupy wsparcia, łączy i wspiera lokalne środowisko rodzicielskie. Spotkania w ramach Klubiku Mam mają na celu edukację, zwiększanie wiedzy i świadomości rodziców oraz ich wspieranie w procesie wychowywania dzieci. Podczas spotkań będą się odbywały wykłady, warsztaty i spotkania z rodzicami oraz opiekunami dzieci

LUKR – centrum integracji Ukraińców w Goleniowie

Stowarzyszenie działa w celu integracji Ukraińców w Goleniowie. Działanie to polega na wsparciu informacyjnym, doradczym (dokumenty związane z pobytem, praca) czy kulturalnym (spotkania, warsztaty). Wspiera w nauce języka, pielęgnuje tradycje oraz organizuje spotkania dla dzieci i dorosłych.

Polski Związek Wędkarski SMOLT Goleniów

Polski Związek Wędkarski SMOLT Goleniów

Działa w Goleniowie od 2012 r. i zrzesza ok. 300 członków z Goleniowa i okolic. Naszymi głównymi działaniami są promowanie etycznego wędkarstwa, dbanie o ekosystem rzek i jezior naszego regionu, organizacja zawodów wędkarskich, pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na kartę wędkarską, udzielanie informacji na temat technik połowu ryb, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla najmłodszych oraz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Goleniowie

Celem tej organizacji jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, między innymi poprzez: działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin czy ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.